فهرست همکاران
به فهرست همکاران شبکۀ جامع علمی قصد خوش آمدید!
شما می‌توانید علاوه بر آشنایی با افراد و نهادهای فعال در ، در صورت نیاز، با آنان ارتباط برقرار کنید.

شبکه استادان اقتصاد مقاومتی »

پروفسور درخشان »

صفحۀ اختصاصی

دکتر سیدمهدی زریباف »

صفحۀ اختصاصی

دکتر ابراهیم رزاقی »

صفحۀ اختصاصی

دکتر محمد نعمتی »

صفحۀ اختصاصی

دکتر علی سعیدی »

صفحۀ اختصاصی

دکتر مهدی موحدی بک‌نظر »

صفحۀ اختصاصی

دکتر محمدجواد رضایی »

صفحۀ اختصاصی

دکتر علی‌اکبر ناسخیان »

صفحۀ اختصاصی

دکتر ابوالقاسم توحیدی‌نیا »

صفحۀ اختصاصی

دکتر حجت‌الله عبدالملکی »

صفحۀ اختصاصی

دکتر حسین زندی »

صفحۀ اختصاصی

دکتر محمدهادی زاهدی‌وفا »

دکتر حمید ناظمان »

دکتر کریم اسلام‌لوییان »

دکتر محمد واعظ »

دکتر حجت‌الاسلام محمدهادی عربی »

دکتر محمدجواد توکلی »

دکتر محمدحسین شیرجیان »

دکتر یاسین رضوی‌پور »

دکتر مهدی طغیانی »

دکتر علیرضا مقصودی »

دکتر روح‌الله ابوجعفری »

دکتر سعید حسن‌زاده »

دکتر مرتضی درخشان »

دکتر احسان خاندوزی »

دکتر محمد سلیمانی »

دکتر سیدعقیل حسینی »

دکتر یعقوب محمودیان »

دکتر منصور اعتصامی »

دکتر حسن سبحانی »

دکتر حمید ابریشمی »

دکتر سیدمحمدرضا امیری تهرانی »

دکتر بیژن عبدی »

دکتر عاطفه تکلیف »

دکتر فاطمه سرخه‌دهی »

دکتر احمد شعبانی »

دکتر داوود منظور »

دکتر روح‌الله ایزدخواه »

دکتر سیدعلی سبحانی ثابت »


نهادها و مؤسسات »

مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی »

صفحۀ اختصاصی

موسسۀ شهید صدر »

صفحۀ اختصاصی

کانون فرهنگی عدالت‌پژوهان آل‌یاسین »

صفحۀ اختصاصی

مؤسسۀ احیاگران مسیر قصد »

پایگاه اختصاصی

قرارگاه احمدی روشن »

پایگاه اختصاصی

قرارگاه دانشجویی شهید باقری »

پایگاه اختصاصی

مرکز گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی (گام) »

پایگاه اختصاصی

شبکۀ تحلیل‌گران اقتصاد مقاومتی »

پایگاه اختصاصی

موسسه رصد اقتصاد مقاومتی (رصام) »

پایگاه اختصاصی

مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق (ع) »

پایگاه اختصاصی

موسسه مطالعات راهبردی سدید »

پایگاه اختصاصی

شبکۀ کانون‌های فکر ایران (ایتان) »

پایگاه اختصاصی

مرکز راهبری مطالعات اقتصاد مقاومتی »

کمیته اقتصاد مقاومتی‌سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم »

مؤسسۀ توسعۀ متوازن ایرانیان »

پایگاه اختصاصی

مرکز گفتمان انقلاب اسلامی »

پایگاه اختصاصی

گروه اقتصاد مؤسسۀ امام خمینی (ره) »

پایگاه اختصاصی

انجمن اقتصاد اسلامی حوزه »

پایگاه اختصاصی

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری »

پایگاه اختصاصی

گروه مطالعات اقتصادی مجاهد »

پایگاه اختصاصی

میز مطالعاتی اقتصاد مقاومتی »

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی »

پایگاه اختصاصی

انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی »

کانون اندیشه‌آفرینان جوان »

پایگاه اختصاصی

مرکز راهبردی مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه »

پایگاه اختصاصی

نشریات و مجلات »

ماهنامۀ پدافند اقتصادی »

صفحۀ اختصاصی

دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصاد مقاومتی »

پایگاه اختصاصی

کانال‌ها »

کانال اقدام و عمل »

پایگاه اختصاصی

کانال اقتصاد سیاسی »

پایگاه اختصاصی

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.