جایگاه رسانه در منظومه اقتصاد مقاومتی(بخش دوم)


حسین عباسی فر | 1397/10/17 | تعداد بازدید: 325

در بخش اول با اشاره به تفاوت‌های هفتگانه‌ رسانه‌های مدرن و اصیل،‌ بحث کوتاهی در مورد اثرگذاری تبلیغات بازرگانی(به‌عنوانِ حلقه‌ی اصلی اتصال رسانه و نظامات اجتماعی)بر نظام‌اقتصادی به میان آمد. در این بخش به شیوه‌های اثرگذاری رسانه‌های موجود(اعم از مدرن و اصیل) بر اقتصاد درجهت مقاوم‌سازی آن می‌پردازیم.


این مطلب در بخش مربوط به
موضوعات و مسائل اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.