جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد

یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر، مسئله «نااطمینانی» است. می‌توان نااطمینانی‌های موجود در فضای کسب‌و‌کار ایران را به دو دسته «ساختاری» و «غیرساختاری» تقسیم کرد. نااطمینانی‌های ساختاری که منشأ آنها را بیشتر باید در قوانین حاکم بر اقتصاد کشور جست‌وجو کرد.


این مطلب در بخش مربوط به
سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.