چالش های اخیر اقتصاد ایران و راهکارهای برون رفت از آن درگفت‌وگو با دکتر سید مهدی زریباف


مصاحبه کننده: حسین شادروانان | 1397/5/9 | تعداد بازدید: 542

نوسانات شدید اقتصادی در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در بازار سکه و ارز و به دنبال آن ایجاد تورمِ افسارگسیخته، آیندۀ اقتصادی کشور را در هاله‌ای از ابهام فروبرده‌است. حال در این برهۀ حساس، مراجعه به متخصصان و صاحب‌نظران اقتصادی برای بهبودیافتن شرایط، از سوی سیاست‌گذاران اقدامی مؤثر و گاه اجتناب ناپذیر است.


این مطلب در بخش مربوط به
موضوعات و مسائل اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.