مروری بر بیانات اقتصادی رهبر معظم انقلاب در سال 1396 (بخش دوم)


مهدی رعایائی | کارشناس ارشد اقتصاد | 1397/2/11 | تعداد بازدید: 376

در بخش اول مقاله، برخی از فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 96 ناظر به مسائل اقتصادی مانند اهمیت مسائل اقتصادی، توجه به تلاش دشمن، لزوم شناسایی مشکلات اقتصادی و تاکید بر وظایف مسئولان ارائه گردید؛ در بخش دوم از این مقاله راه‌حل‌های اقتصادی بیان شده توسط ایشان در زمینه های مختلف اقتصادی ارائه می گردد.


این مطلب در بخش مربوط به
شبکۀ جامع قصد
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.