سرفصل‌ها و برنامه‌های دورۀ اول آموزشی «مبانی و مدل‌های اقتصادی»


1396/12/21 | تعداد بازدید: 522

گزارش برگزاری دورۀ اول آموزشی «مبانی و مدل‌های اقتصادی» در پاییز ۱۳۹۶

این مطلب در بخش مربوط به
مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.