گزارش برگزاری سومین هفته دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی


1396/12/13 | تعداد بازدید: 559

سومین هفته نظام حکمرانی پولی و بانکی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سلسله مباحث دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی روز پنج شنبه 10 اسفند ماه 1396 در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات مبانی و مدل های اقتصادی برگزار گردید.


این مطلب در بخش مربوط به
مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.