گزارش برگزاری دومین هفته دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی

دومین هفته دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی روز پنج شنبه 3 اسفند ماه 1396 در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات مبانی و مدل های اقتصادی بومی در دو کارگاه علمی صبح و عصر برگزار گردید


این مطلب در بخش مربوط به
مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.