گزارش افتتاحیه و برگزاری اولین هفته دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی


1396/11/30 | تعداد بازدید: 616

گزارش افتتاحیه و برگزاری اولین هفته دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی


این مطلب در بخش مربوط به
مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.