جایگاه دشمن در منطق پدافند اقتصادی


غلامرضا جلالی | 1396/2/25 | تعداد بازدید: 441

فرایندهای اقتصادی در کشورها می‌توانند تحت تأثیر رابطۀ دشمنی قرار بگیرند و لو این‌که منطق هزینه‌فایده بر آن‌ها حاکم نباشد. مبتنی‌بر رویکرد پدافندی در اقتصاد، بروز رفتارهای اقتصادی در فضای بین‌المللی که از جانب اقتصاددانان و حتی سیاست‌مداران غیرعقلانی تصویر می‌شود به‌وضوح قابل تصور است.


این مطلب در بخش مربوط به
تلقی‌ها و رویکردها در اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.