ابتنای رونق بر امر مکروه


غلامرضا جلالی | 1396/2/25 | تعداد بازدید: 548

از جمله مواردی‌که هیچ‌گاه به آن توجه نمی‌شود، مکروه بودن بدهی در منظر دین است که این امر را می‌توان در روایات متعددی از جمله روایت فوق مشاهده کرد. فقه نیز بر این کراهت تأکید دارند. بر خلاف آموزه‌های فوق، بدهی از جمله عوامل رونق اقتصادی در دکترین اقتصاد متعارف به شمار می‌رود.


این مطلب در بخش مربوط به
موضوعات و مسائل اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.