نسل بعدی تحریم ها؛ بیان یک استراتژی از خط مشی اجباری اقتصادی رئیس جمهورجدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور آمریکا در رابطه با تحریم اعمالی علیه ایران با دو چالش روبه‌رو است: ادامه اجرای مفاد برجام و هم‌زمان ادامه فشارها به ایران.


این مطلب در بخش مربوط به
رصدخانه
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.