بررسی رویکردهای مختلف به اقتصاد دانش‌بنیان

در کشور ما با توجه به شرایطي که تحریم‌ها و ناملایمات خارجی و داخلی بيش از پيش در شکل‌گيری مشکلات اقتصادی تأثيرگذار هستند، افزایش شدت دانش برای ایجاد فضای رقابتی بين بنگاه‌ها و افزایش بهره‌وری و کارایی و در نتيجه افزایش توليد امری مهم و ضروری محسوب می‌شود.


این مطلب در بخش مربوط به
اصول و ارکان اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.