قدرت جبر: مقابله با دشمنان بدون بروز جنگ (بخش اول)

با توجه همه مزایای ایالات متحده، ‌قدرت جبر دارویی برای سیاست‌گذاران آمریکایی نیست. اثر‌گذاری تحریم‌ها و سایر اقدامات جبری همه به توافق و همکاری سایر دولت بستگی دارد، در حالی که نیروی نظامی ممکن است یک طرفه یا شامل یک ائتلاف کوچک باشد.


این مطلب در بخش مربوط به
رصدخانه
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.