معرفی کتاب امام، مردم، اقتصاد؛ مردم‌محوری در اندیشه امام خمینی(ره)


سیدحسین حسینی | کارشناسی ارشد اقتصاد | 1396/2/20 | تعداد بازدید: 430

برای استخراج الگوی مردمی‌شدن اقتصاد در وهله اول می‌بایست به سراغ کسانی رفت که اولاً شناخت و باور درستی از مردم ایران داشته باشند، ثانیاً بتوان به اندیشه آنان به مثابه یک نظام فکری قابل اعتماد نظر انداخت و ثالثاً توانسته باشند مشارکت مردمی در عرصه‌های اجتماعی را تحقق بخشند.


این مطلب در بخش مربوط به
کتاب‌خانه
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.