قدرت جبر: مقابله با دشمنان بدون بروز جنگ (بخش دوم)


دیوید سی. گامپرت و هانس بینندیک | 1396/2/19 | تعداد بازدید: 529

چین بیشترین آسیب‌پذیری را نسبت به عملیات سایبری دارد و بعد از آن روسیه و ایران قرار دارند. با این حال چین، روسیه و به میزان کمتری ایران، دارای قابلیت مقابله به مثل در برابر حملات شبکه‌های ایالات متحده هستند.


این مطلب در بخش مربوط به
رصدخانه
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.