«سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان»؛ واقعیت یا ابزاری برای قدرت؟

ماجراجویی‌های رژیم سعودی در منطقه، اقتصاد این کشور را با کسری بودجه قابل توجهی مواجه کرده است، به‌گونه‌ای که در طول ۱۵ سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار از بانک‌های خارجی تقاضای وام کرده است. در چنین شرایطی، این کشور طرح بلندپروازانه‌ای را برای ایجاد اصلاحات اقتصادی به طور رسمی اعلام کرده است.


این مطلب در بخش مربوط به
رصدخانه
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.