سازمان‌های بین‌المللی، میراث فاتحان جنگ جهانی دوم

کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌یافته درحالی کشورهای دیگر را به برداشتن محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای تشویق می‌کنند که در مواردی که کشورهای در حال توسعه در تولید کالاهای ارزان در مقایسه با کشورهای توسعه یافته موفق‌تر بوده‌اند، کشورهای صنعتی معمولاً به موانع مختلف تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای روی آورده اند.


این مطلب در بخش مربوط به
رصدخانه
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.