اقتصاد مقاومتی به‌مثابۀ نظریۀ امنیت اقتصادی


گفت‌وگو با دکتر محمدجواد توکلی | مدیر گروه اقتصاد مؤسسۀ امام خمینی(ره) | 1396/2/22 | تعداد بازدید: 570

اقتصاد مقاومتی باید یک نظریه باشد در کنار نظریه پیشرفت، در کنار نظریه عدالت و این سه نظریه زیر بخش یک نظریه کلان است به اسم نظریه اقتصاد اسلامی، به این مفهوم اقتصاد مقاومتی بخشی از اقتصاد اسلامی است.


این مطلب در بخش مربوط به
تلقی‌ها و رویکردها در اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.