معرفی کتاب جنگ اقتصادی؛ تبیین دینی و تمدنی دشمن شناسی اقتصاد


علیرضا تاجه‌بند | کارشناسی ارشد اقتصاد | 1396/2/18 | تعداد بازدید: 528

همان‌طور که بیان شد یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون مورد تهاجم دشمن بوده و در حال حاضر نیز مهم‌ترین میدانی است که دشمن برای ضربه‌زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزیده است ، عرصه اقتصادی است که مقام معظم رهبری از آن به «جنگ تمام عیار اقتصادی» تعبیر کرده‌اند.


این مطلب در بخش مربوط به
کتاب‌خانه
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.