حذف موانع اقتصاد مردمی، راهگشای مشکلات اقتصادی کشور

با توجه به شرایط اقتصاد کشور و پیچیده‌تر‌شدن آن، راهکارهای تک‌بعدی ارائه‌شده ناظر به ورود دولت و مدیریت اقتصاد از طرف دولت، قادر به حل معضلات کنونی نیست. برای حل این معضلات نیازمند ورود مردم در کنار کمک‌های دولت مانند ایجاد زیرساخت‌ها هستیم تا با همکاری این دو بتوان به مشکلات اقتصادی فائق آمد.


این مطلب در بخش مربوط به
اصول و ارکان اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.