زمان مناسب برای اجرای اقتصاد مقاومتی کی فرا می‌رسد؟

ظاهراً سانتریفیوژها، مشکل ساختاری دارند و خودشان نمی‌توانند درست بچرخند. دولت یازدهم با برخی وعده‌های انتخاباتی مثل صدروزه و سیاست‌های انقباضی و سپس با جلوگیری از تحرک در بازار و اصطلاحاً رکود، تورم را ثابت نموده و کاهش داد؛ اما بازهم نتوانست مشکل معیشت مردم را برطرف کند.


این مطلب در بخش مربوط به
سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.