آیا اقتصاد مقاومتی در حال مصادره است؟


مهدی موحدی بک‌نظر | دکتری اقتصاد | 1396/2/22 | تعداد بازدید: 489

هر آموزه اقتصاد مقاومتی باید با پیش‌فرض ثبات یا عدم ثبات سیاسی محک زده شود و تنها در این صورت است که می‌توان مفسران اقتصاد مقاومتی را از یکدیگر شناخت. نکته شایان توجه در این سال‌ها، تلاشی است که کم‌وبیش برای مصادره اقتصاد مقاومتی صورت می‌گیرد.


این مطلب در بخش مربوط به
تلقی‌ها و رویکردها در اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.