خودباوری، امید و نشاط اجتماعی در اقتصاد مقاومتی

یکی از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی که ارتباط تنگاتنگی با شادابی و نشاط اجتماعی دارد، عنصر خودباوری و اعتماد به نفس است. در یک جامعه پیشرفته، افراد از رشد و استقلال فکری لازم برخوردارند،درباره امور مهم دنیا و آخرت خود می‌اندیشند و با تبعیت کورکورانه از قدرتمندان، سعادت دنیا و آخرت خویش را نابود نمی‌کنند.


این مطلب در بخش مربوط به
سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.