اندیشه راه سوم


دکتر غلامرضا جلالی | 1396/2/22 | تعداد بازدید: 477

ظهور انقلاب اسلامی با اندیشۀ راه سوم بوده است. تبلور این اندیشه را می‌توان از همان ابتدای انقلاب اسلامی و در قالب شعار استراتژیک نه‌شرقی- نه‌غربی مشاهده کرد.اقتصادی که منطبق بر این راه است نیز نه اقتصاد لیبرالیستی است نه اقتصاد سوسیالیستی و نه راهی بین این دو راه؛ بلکه راهی سوم است.


این مطلب در بخش مربوط به
تلقی‌ها و رویکردها در اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.