معرفی کتاب «گزارش ناخوانده»


پدافند اقتصادی | 1395/12/30 | تعداد بازدید: 940

باوجود سابقۀ سی‌وچندسالۀ تحریم‌های کشورمان، هنوز پژوهشی جامع پیرامون ساختار و تأثیرات عملی تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی منتشرنشده است... این کتاب هرچند به بررسی وضع فعلی تحریم‌ها پرداخته است، اما ادعای روشن‌کردن سرنوشت این مسیر در آینده را دارد.


این مطلب در بخش مربوط به
کتاب‌خانه
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.