رونق تولید و فضای کسب‌وکار(بخش اول)


حسین بهرامی | کارشناسی ارشد اقتصاد | 1398/1/29 | تعداد بازدید: 159

رونق تولید اولین سالی نیست که به عنوان شعار سال انتخاب شده است بلکه رهبری در سال ۱۳۹۱ و در بحبوحه افزایش شدت جنگ اقتصادی و تحریم‌هایی به اصطلاح فلج کننده؛ سال ۱۳۹۱ را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» برگزیدند.


این مطلب در بخش مربوط به
موضوعات و مسائل اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.