نسخه‌ای که نه کور می‌کند و نه شفا می‌دهد!


دکتر ساجد صمدی قربانی | استاد دانشگاه | 1398/1/29 | تعداد بازدید: 112

چندی پیش مقاله‌ای با عنوان «سه دهه همنشینی دین و نولیبرالیسم در ایران» توسط دکتر یوسف اباذری و آرمان ذاکری منتشر شد که در آن به نقش و اثرات سیاست‌‌‌‌های نئولیبرال در شکل‌گیری و گسترش بحران‌‌‌‌های کنونی پرداخته‌‌‌‌اند. اما انتقادهایی به این مقاله وارد است که در ادامه به آن می‌پردازیم.


این مطلب در بخش مربوط به
تلقی‌ها و رویکردها در اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.