وابستگی بودجه به دلار و تبعات اقتصادی آن


احسان حسینی‌پور – پژوهشگر اقتصاد سیاسی | 1397/2/11 | تعداد بازدید: 393

افزایش درآمدهای دولت، به سه عامل بهای نفت در بازار جهانی، صادرات نفت و قیمت ارز وابسته است. با توجه به محدود بودن تغییرات در بهای جهانی قیمت نفت، صادرات نفتی و همچنین محدود بودن رشد درآمدهای غیرنفتی، تنها عاملی که می‌تواند پیش‌بینی درآمدها را محقق کند، تغییر نرخ ارز در بودجه است.


این مطلب در بخش مربوط به
شبکۀ جامع قصد
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.